@เวียงจันทร์

HomeXpert  จับมือกับบริษัทออกแบบของคนไทยในการออกแบบติดตั้ง ตกแต่งภายใน และติดตั้งระบบรอกยกโคมไฟ เนื่องจากเล่งเห็นถึงปัญหาจากเมืองไทยและในเวียงจันทร์  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น คือการทำความสะอาด เปลี่ยนหลอดไฟ กลุ่มธุรกิจ  พรสัก กรุ๊ป (Phonesack Group Ltd.,)  ซึ่งกลุ่มธุรกิจใหญ่ในเวียงจันทร์ ให้ความไว้ใจในการติดตั้งทั้งบ้านและ CLUB HOUSE ทั้งหมด 17 จุด  ทาง HomeXpert  ได้ติดตั้ง ทดสอบ  ส่งงานเป็นที่เรียบร้อย   หลังจากนั้นยังคงมีงานเรื่อยๆ ภายสนเวียงจันทร์อีกด้วย   450 CLUB HOUSE  Project @Vientiane  LAOS