HomeXpert ทำชีวิต... ให้ง่าย  ประตูรีโมท รีโมทประตูรั้ว

Contact us

Contact Information

details

Address Info
บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
223/285 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Working Time
เวลาทำการ  : จ.-ศ.
เวลา 08.30-17.30 น.
Payment
ชื่อบัญชี บริษัท โฮมเอ็กซ์เพิร์ท เอเชีย จำกัด

BBL  (ธนาคารกรุงเทพ)  บัญชีออมทรัพย์
: 233-047-8294  สาขาแจ้งวัฒนะ

KBank  (ธนาคารกสิกรไทย)  บัญชีกระแสรายวัน
: 470-102-8592 สาขาแจ้งวัฒนะ

TMB (ธนาคารทหารไทย)  บัญชีออมทรัพย์
: 235-233-1173  สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ