Product Traing & Installation Training at Cradabrill Showroom in Phnom Phen

ณ ร้านโคมไฟหรูใจกลางกรุงพนมเปญ  จับมือร่วมกับ HomeXpert ในการทำการตลาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่น ซึ่งทางผู้ประกอบการเร่งเห็นเป็นการตลาดที่มีศักยภาพจึงตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย  ทาง HomeXpert  ให้การตอบรับเป็นอย่างดีให้กับทีมงานวิศวกรไปเทรนนิ่ง ผลิตภัณฑ์  การขาย รวมถึงการติดตั้งรอกยกโคมไฟ จากนั้นทาง HomeXpert ได้ทำการลงสำรวจพื้นที่ในกรุงพนมเปญ ปรากฎว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพนมเปญ คึกคักมาก ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี กับการทำธุรกิจใน Thai กับ aec ในยุคสมัยแห่งเอเชีย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Product Traing & Installation Training at Cradabrill Showroom in Phnom Phen 😊