HomeXpert ทำชีวิต... ให้ง่าย  ประตูรีโมท รีโมทประตูรั้ว

reviews

reviews

มาตรฐานการติดตั้ง “รอกยกโคมไฟ”

มาตรฐานการติดตั้ง “รอกยกโคมไฟ” HomeXpert Chandelier Lifter

HomeXpert เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรอกยกโคมไฟ กว่า 15 ปี ในฐานะผู้คิดค้นนวัตกรรม ผู้ผลิต และบริการติดตั้งทั้งในและต่างประเทศ เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานสินค้า ความปลอดภัยของทีมงานขณะติดตั้ง และความปลอดภัยของลูกค้าขณะใช้งานสูงสุด รอกยกโคมไฟ Chandelier Lifter ของ HomeXpert ทุกตัว ใช้ทีมงานติดตั้งมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย

รอกยกโคมไฟทุกตัวจะต้องผ่านการคำนวณการรับน้ำหนัก เลือกใช้เหล็กให้เหมาะกับโครงสร้างอาคาร และน้ำหนักโคมไฟที่ต้องการยก ตามหลักทางวิศวกรรมโครงสร้าง ขึ้นแบบ 3D ก่อนติดตั้งจริง เพื่อให้มั่นใจว่ารอกยกโคมไฟ HomeXpert ทุกตัวจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

การติดตั้งรอกยกโคมไฟ HomeXpert Chandelier Lifter

ขึ้นแบบ 3D ก่อนติดตั้งจริง

ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการติดตั้ง

ใช้เครื่องมือทันสมัยเพื่อทำงานบนที่สูง

เคลียร์หน้างานก่อนติดตั้งจริง

กำหนดจุด Center โคมไฟด้วยดิ่ง Laser

ใส่เข็มขัด Full Body Safety Belt

งานเชื่อมเหล็กเหมาะสมกับประเภทเหล็ก

เดินรอยเชื่อมเต็ม รอบทุกจุด

ตรวจสอบรอยเชื่อม

ทาสีกันสนิม เก็บงานรอยเชื่อม

ยึดแป้นรับน้ำหนักโคมบนแผ่นพื้น

ติดตั้งชุดควบคุมรอกยกโคมไฟ

คานรับน้ำหนักยึดกับคานปูน คสล.

โครงเหล็กผ่านการคำนวณการรับน้ำหนัก

โครงเหล็กเฉพาะไม่ยุ่งกับโครงหลังคา

ชิ้นส่วนหลักเป็นสเตนเลส ป้องกันสนิม

ทดสอบการรับน้ำหนัก

ตรวจรับงาน

ส่งมอบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ส่งมอบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ

ส่งมอบงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ

แขวนโคมไฟที่ระดับพื้น สะดวก ปลอดภัย

แขวนโคมไฟที่ระดับพื้น รวดเร็ว ปลอดภัย

ทดสอบใช้งานจริง หลังแขวนโคมไฟ

reviews

ทดสอบมาตรฐาน ความแข็งแรง

ทดสอบมาตรฐาน ความแข็งแรง

รอกยกโคมไฟ HomeXpert ผ่านการทดสอบความแข็งแรง การรับนำ้หนัก รับแรงดึง เพื่อความมั่นใจว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบรอกยกโคมไฟ (Chandelier Lifter) จะสามารถรับน้ำหนักโคมไฟ ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน ก่อนที่จะผลิตเป็นสินค้าสำเร็จเพื่อจำหน่าย ชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานรับรองความแข็งแรงจาก สถาบันทดสอบมาตรฐานของรัฐ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ – mtec และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย – วว. TISTR) รวมถึงการทดสอบการกันฝุ่นกันน้ำ IP Test (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – สฟอ. EEI)และการทดสอบมาตรฐาน IEC Standard (เพื่อส่งออกยุโรปและอเมริกา) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ HomeXpert - คลิปสั้น 1 นาที

เครื่องมือทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ

ทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์

ทดสอบใช้พลังงานไฟฟ้า

ทดสอบมาตรฐาน IEC

ทดสอบการกันฝุ่น กันน้ำ (IP)

ทดสอบการทำงานที่ -5 C

ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดของสลิง

ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดของสลิง

ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดของสลิง

Tensile Strength Test

ทดสอบความแข็งแรง-ตัวถังมอเตอร์รอก

ทดสอบความแข็งแรง-ตัวถังมอเตอร์รอก

ทดสอบความแข็งแรง-แป้นรับน้ำหนักโคมไฟ

ทดสอบความแข็งแรง-จุดมัดสลิง

ทดสอบความแข็งแรง-รอกเคลื่อนที่

ทดสอบความแข็งแรง-รอกเคลื่อนที่

แสดงผลการทดสอบต่าง ๆ

เอกสารรับรองผลการทดสอบต่าง ๆ

* ลูกค้าสามารถขอเอกสารผลการทดสอบต่าง ๆ จากที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท
reviews

ผลงานการ “ติดตั้งมอเตอร์ประตู” HomeXpert

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท HomeXpert

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญสำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นประตูเลื่อนแบบ บานตรง บานซ้อน บานโค้ง และบานสลับ มีทีมงานมืออาชีพ พิถีพิถัน และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสำหรับมอเตอร์ประตูรีโมทโดยเฉพาะ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าทั่วประเทศ

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

กรีดพื้นปูนเพื่อฝังท่อร้อยสายไฟ

วางท่อ PVC ร้อยสาย VCT ฝังในพื้นปูน

ติดตั้งประตูรีโมท

ใช้สายไฟ VCT ร้อยในท่อ PVC

ติดตั้งประตูรีโมท

งานเชื่อมสำหรับประตูเหล็ก

เชื่อมอาร์กอน สำหรับประตูสแตนเลส

ติดตั้งประตูรีโมท

เก็บสีเฟืองสะพาน

เฟืองสะพานแข็งแรง ได้ระดับ

ผลงานการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

บุชสเตนเลสสำหรับประตูสเตนเลส

การเชื่อมเฟืองขับ สำหรับประตูบานซ้อน

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

เดินท่อร้อยสายไฟซ่อนในเสา

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

มอเตอร์วางบนฐานปูน

ตั้งค่าระบบ และจูนลูกรีโมท

ตั้งค่า IoT และเชื่อมต่อ WiFi

ทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบ

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ผลงานการติดตั้งประตูรีโมท

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

รีวิวลูกค้าผู้ใช้จริง

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

รีวิวลูกค้าผู้ใช้จริง

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

รีวิวลูกค้าใช้งานจริง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

Review คำชมจากลูกค้า
reviews

รีวิว “คำชมจากลูกค้า HomeXpert”

รีวิวคำชมจากลูกค้าที่ใช้บริการ HomeXpert

ด้วยคุณภาพ และการรักษามาตรฐานในการดูแลลูกค้ากว่า 20 ปี ทุกคำชมของลูกค้ามีค่ากับทีมงานของ HomeXpert เสมอ

รู้ก่อนซื้อ!!! เรื่องที่คุณต้องรู้

ก่อนตัดสินใจซื้อประตูรีโมท… ที่คุณต้องอ่าน

จะติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมททั้งที คงไม่มีใครอยากตัดสินใจพลาด HomeXpert ได้รวบรวมข้อมูล ความรู้ เกร็ดต่าง ๆ จากประสบการณ์กว่า 20 ปี มาให้ผู้ซื้อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ทำไมประตูรีโมทถึงมีราคาต่างกัน? กฏเหล็ก 10 ข้อ ก่อนตัดสินใจซื้อประตูรีโมท เชื่อหรือไม่? บางยี่ห้อใช้เฟืองพลาสติก ระบบความปลอดภัยที่จำเป็นต้องรู้ AC motor vs DC motor เลือกแบบไหนดี? ติดประตูรีโมท… ไฟดับทำอย่างไร? มาตรฐานการติดตั้งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เป็นต้น HomeXpert ได้รวบรวมความรู้ ไขข้อสงสัย แบ่งออกเป็น EP ต่าง ๆ เพื่อให้คุณอ่านง่าย ๆ ลองศึกษาดูนะคะ เพราะจะตัดสินใจซื้อทั้งที อย่าดูแค่ราคาถูก หากแต่มีปัจจัยอื่นที่สำคัญต่ออายุการใช้งาน ความปลอดภัยต่อชีวิต และสมาชิกในครอบครัว รู้ก่อนซื้อ!!! จะได้ไม่ตัดสินใจพลาดนะคะ

EP.1 ทำไม “มอเตอร์ประตูรีโมท” ถึงราคาต่างกัน

คุณเคยสงสัยมั้ยว่า ทำไมราคามอเตอร์ประตูรีโมทถึงแตกต่างกัน มีตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึง 80,000 บาท เลยก็มี (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม) มีหลายปัจจัยมากเลยค่ะ ที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้าที่เลือกได้ ไม่ว่าจะเป็น 1.แหล่งที่มา ยิ่งมาไกลยิ่งแพง เพราะต้องเสียภาษีนำเข้า 2.Parts Brandname ของแพงกว่า ย่อมทนทานกว่า 3.มาตรฐานการติดตั้ง การเลือกใช้สายไฟที่มีคุณภาพ 4.การรับประกันสินค้า ตั้งแต่ 3 เดือน ไปจนถึง 5 ปี 5.การรองรับน้ำหนักของมอเตอร์ ต้องเผื่อขนาดให้มากกว่าเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานกว่า 6.ระบบเฟืองใช้แบบไหน “ทองเหลือง” หรือ “พลาสติก” แบบไหนทนความร้อนได้ดีกว่า 7.ฟังก์ชั่นอื่นๆ รองรับการใช้งานทุกระบบ ยิ่งครบ ยิ่งแพง 8.ระบบความปลอดภัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคุณและครอบครัว คุณเลือกเองว่าจะเลือกที่ “คุ้มค่า” หรือ “ถูกที่สุด” นะคะ

EP.2 เชื่อหรือไม่?! มอเตอร์ประตูหลายยี่ห้อใช้ระบบเฟืองภายในเป็น “พลาสติก”

มาต่อกันที่ EP.2 คุณเชื่อหรือไม่ว่ามอเตอร์ประตูรีโมทหลายยี่ห้อใช้ระบบเฟืองภายในเป็น “พลาสติก” !!! วัสดุที่ใช้ทำเฟืองในมอเตอร์ประตูรีโมท หลัก ๆ มี ประเภท (เรียงจากถูกไปแพง) คือ พลาสติก เหล็ก และทองเหลือง ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ระบบหล่อลื่นมีความสำคัญมาก ช่วยลดการสึกหรอจากการเสียดสี ลดเสียงดังขณะมอเตอร์ทำงาน และช่วยระบายความร้อน โดยเฉพาะระบบเฟืองทองเหลือแช่ในอ่างน้ำมัน จะช่วยระบายความร้อนได้ดี ยืดอายุการใช้งานและช่วยให้สามารถเปิดปิด ประตูหนัก ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานาน

EP.3 ระบบความปลอดภัยสำหรับ “ประตูรีโมท”

EP.3 เรามาพูดถึงเรื่องระบบความปลอดภัยสำหรับ ประตูรีโมท” กันค่ะ จะติดตั้งทั้งทีต้องคำนึงถึงว่ามอเตอร์ที่เราซื้อมีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยอะไรบ้าง? มีระบบกันประตูหนีบ กันชน กันไฟดูด หรือมีระบบป้องกันไฟกระชากกรณีไฟตกไฟดับหรือเปล่า ใช้งานได้จริงมั้ย? สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าต้องให้ความสำคัญมาก ๆ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านเองค่ะ

EP.4 ปัญหาโลกแตก ระหว่าง AC Motor กับ DC Motor แบบไหนดีกว่ากัน?

EP.4 กับปัญหาโลกแตก!!! ระหว่าง AC Motor กับ DC Motor ที่เหมือนจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนซักทีนะคะ คนนั้นก็ว่า AC ดีกว่า แต่อีกคนก็บอก DC ดีกว่า ซึ่งจริง ๆ แล้ว ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา ก่อนเลือกซื้อมอเตอร์ประตูรีโมท คือ ทน = มีความทนทาน อึด = ใช้งานได้ต่อเนื่อง ไม่จุกจิก =ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จุกจิกทุกปี เช่น ค่าแบตเตอรี่สำรองไฟ (ต้องเปลี่ยนทุกปี) ประกันนาน = ยิ่งนานยิ่งดี จ่ายเฉพาะที่ใช้ = อย่าไปจ่ายเงิน “เพื่อว่า”จะได้ใช้ แต่ควรจ่ายเฉพาะที่จำเป็นค่ะ จากตารางเปรียบเทียบคุณลองตัดสินใจเองว่ามอเตอร์แบบไหนเหมาะที่จะมาใช้เป็นมอเตอร์สำหรับเปิด-ปิดประตูบ้านมากกว่ากันนะคะ

EP.5 ประตูรีโมท…ถ้าไฟดับจะทำอย่างไร?

มาต่อกันที่ EP.5 ค่ะ คำถามยอดฮิตที่เจอบ่อยมาก สำหรับประตูรีโมท “ถ้าไฟดับ… จะทำอย่างไร?” อย่าไปกังวลเรื่องไฟดับแล้วเปิดไม่ได้เลยค่ะ เราควรกังวลเรื่อง “ไฟไม่ดับ แต่เปิดประตูไม่ได้มากกว่า” อันไหนควรกังวลมากกว่ากัน? อันไหนซีเรียสกว่า? เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากกว่าเยอะเลยนะคะ ส่วนขั้นตอนในการแก้ปัญหากรณีไฟดับ เมื่อใช้มอเตอร์ประตูรีโมทของ HomeXpert คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ นี้ได้เลยค่ะ

EP.6 อย่ามองข้ามมาตรฐานการติดตั้ง

 

EP.6 อย่ามองข้ามมาตรฐานการติดตั้ง ใน EP นี้ จะแนะเคล็ดลับสำคัญ (ที่ไม่ค่อยจะมีใครยอมบอก) เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท อย่าลืมนะคะว่า “มอเตอร์ 1 ตัว ควรจะต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 7-10 ปี” นอกจากสินค้ามีคุณภาพสูงแล้ว มาตรฐานการติดตั้ง บริการหลังการขาย ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากในการเลือกซื้อมอเตอร์ประตูรีโมท เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว และให้สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น รวมถึงการมีทีมงานคอยดู บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน หลายคนคงเคยเจอปัญหาติดตั้งแล้วมอเตอร์เสีย ตามหาช่างไม่ได้ พอหมดประกัน ก็ไม่มีอะไหล่ ต้องถอดมอเตอร์ทิ้งแล้วเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ เหล่านี้เป็นปัญหาที่กวนใจมาก ๆ มอเตอร์ติดตั้งอยู่นอกบ้าน ตากแดด ตากฝน หากมีปัญหาแล้วติดต่อช่างไม่ได้จะทำยังไงล่ะ ดังนั้น คุณจะเลือกซื้อมอเตอร์ประตูรีโมท จะจ่ายเงินทั้งทีต้องพิจารณาถึงมาตรฐานการติดตั้ง และบริการหลังการขายให้ดีนะคะ

รู้ก่อนซื้อ!!! เรื่องที่คุณต้องรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อประตูรีโมท

news, reviews

งานรับรางวัลรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (NIA)

 

ได้รับรางวัลรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) – National Innovation Agency

 • คูปองนวัตกรรมระยะที่ 2
 • นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย

 

reviews

พันธมิตรที่ดีของ HomeXpert

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด  บริการออกแบบและปลูกสร้างคฤหาสน์หรู  ด้วยคุณภาพที่เหนือระดับอย่างครบวงจร  เราสรรค์สร้างคฤหาสน์ด้วยความพิถีพิถัน  และประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด  พร้อมคุณภาพการปลูกสร้างจากประสบการณ์อันยาวนาน   เพื่อส่งมอบคฤหาสน์หรูที่ดีที่สุดให้ลูกค้าคนสำคัญ  สมดังคำกล่าวที่ว่า  “ บ้านแห่งศักดิ์ศรี  บ้านริชชี่ เฮ้าส์ ”  เชิญพบกับคฤหาสน์หรูดีไซน์ใหม่ได้ที่โชว์รูมริชชี่ เฮ้าส์  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.0-2673-7061-3

Richie  Houses  Company  Limited  designs  and  builds  luxury  homes  with  high  quality.  The company pays  attention  to  every  little  detail  and  has  a wealth  of  experience  in  building  luxury  homes  for  its  customers,  with  a  slogan  “Home  of  Pride,  Richie  Houses”.  Check  our  luxury  home  designs  by  Richie  Houses  today.

Call :  0-2673-7061-3
website :  http://www.richiehouses.com/general/index.html

 

 

http://www.fourpattana.com
https://www.facebook.com/FourpattanaGroup

เดือนตุลาคม 2524 จุดเริ่มต้นที่มีความหมายสำหรับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้ก่อตั้ง 4 ท่านได้แก่ นายสุวัตร ชินเวโรจน์, นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี, นายอภัย หน่อพยัคฆ์ และนายปราโมทย์ ธีรกุล ภายใต้จุดมุ่งหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว คือ “ การสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พร้อมพัฒนางานด้านสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น”

นับเนื่องถึงวันนี้ สู่ทศวรรษที่ 4 ของโฟร์พัฒนา เพราะความสำเร็จในวันนี้ … มาจากจุดเริ่มต้นในวันก่อน หากมองย้อนกลับไป จากบริษัทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในซอยเสนานิคม กับจำนวนพนักงานที่ไม่มากนัก เริ่มต้นจากการรับสร้างบ้าน ซึ่งต่อมาได้ขยายกำลังทางธุรกิจขึ้นมาอีกหลายแขนง เพื่อให้งานบริการครบวงจรในเรื่องบ้าน ในรูปแบบ ONE STOP SERVICE การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ อันนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมีคุณค่าในวันนี้ และพร้อมจะก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าและสังคมตลอดไป

 

reviews

ตัวแทนจำหน่าย

ช่องทางติดต่อตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ HomeXpert

 • บริษัท ดิจิตอล อายส์ จำกัด
  234/1  ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
  โทร : 0-5622-1721
 • บ.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท จำกัด (ทูลโปรพลัส)
  555/5   ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
  โทร : 0-4232-5362
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีสเต็ม
  56 ซ.พงศ์สุวรรณ ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
  โทร : 0-5322-5622
 • ร้านกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย สุราษฎร์ธานี
  2/21 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทร : 077-218-219
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกมล ซัพพลาย
  10 ม.2 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทร : 0-7743-7353
 • บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
  119,119/1 ถ.อัษฏางค์ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200  (สาขาบ้านหม้อ)
  โทร :  0-2225-0094
  99 หมู่ 8 – ถนน พหลโยธิน คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 12130 (สาขาเซียร์ รังสิต)
  โทร :  0-2992-7379
 • หจก.วัชระวัสดุก่อสร้าง
  101 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  โทร : 043- 721-574
 • หจก.นวคุณ ซิสเท็ม 32/10 ม.3 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  โทร : 035-252-999

 

reviews

เพราะพวกเรา HomeXpert เป็นแบรนด์ไทย

เราเป็นผู้ผลิตไทยครับ เราไม่หลบไม่ซ่อน แต่กลับภูมิใจด้วยครับตั้งชื่อ HomeXpert เป็นภาษาอังกฤษเพราะคิดจะส่งออกด้วยวันนี้แบรนด์เรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ในระดับที่พูดชื่อปั๊บทุกคนร้องอ๋อ!! ยังรู้จักกันในวงเฉพาะครับ แต่ที่จริงผลิตภัณฑ์ “HomeXpert” ถูกติดตั้งใช้งานในบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่ระดับคฤหาสน์ไปจนถึงบ้านหลังเล็กๆ รวมไปถึงภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น อาคารสำนักงาน คอนโด โรงงาน โรงพยาบาล ฯลฯ ผ่านทั้งทางค้าปลีกและโครงการ แต่เนื่องจากเราไม่สามารถละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือว่าเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะได้ แต่ว่าถ้าคุณโทรมา เราจะบอกคุณ นอกจากนี้ระบบรีโมทเรายังได้รับรางวัล “InnovationAward2010” จากคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้ว คุณจะพบว่า “HomeXpert” เองยังได้รับการยอมรับจากสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน

 

HomeXpert Asia Co.,Ltd. เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะสัญชาติไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ตรงในระบบบ้านอัจฉริยะแบรนด์ชั้นนาจากต่างประเทศ
จากผู้นำเข้าและออกแบบระบบ Smarthome ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเองภายใต้แบรนด์ HomeXpert โดยสินค้าทุกตัวที่ผลิตต้องเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ สินค้าบางตัวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตร จะประกอบไปด้วยสินค้าหลักๆ อาทิ รีโมทอัจฉริยะ…ตัวเดียวคุมทั้งบ้าน ตั้งแต่ประตูรั้วบ้านจนถึงห้องนอน/สวิทซ์ตั้งเวลาแบบติดผนัง/ รอกไฟฟ้ายกโคมไฟแชนเดอเลียร์ และรอกไฟฟ้ายกโคมไฟ Hibay(ในโรงงานอุตสาหกรรม/คลังสินค้า/ห้างสรรพสินค้า/โชว์รูม/ศูนย์แสดงสินค้า) เป็นต้น

สินค้าของ HomeXpert ทุกตัวจะต้อง“คิดนอกกรอบ”โดยยึดหลักของคาว่า“ง่าย”คือ ต้องใช้งานง่าย ติดตั้งง่ายและมีอะไหล่ พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทุกรุ่น ทุกรายการ“ใครจะเข้าใจคนไทย..เท่าคนไทยล่ะ?”

คุณรู้มั๊ย? ว่ารอกไฟฟ้ายกโคมไฟแชนเดอเลียร์ (Chandelier Lifter) เป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ในโลกนี้ที่มีผู้ผลิตเพียง 5-6 รายเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย(HomeXpert)ซึ่ง เราคือหนึ่งในนั้น ไม่ว่าจะมองในมิติของเทคโนโลยี/คุณภาพ/การบริการ และราคา เราสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจากทั่วโลกได้อย่างมั่นใจ และเราเชื่อว่า HomeXpert จะเป็น“สินค้าที่ทำให้….คนไทยทุกคนภูมิใจ”

ประตูรีโมท
reviews

ประตูรีโมท HomeXpert กับการดูแลล้อประตูรั้ว

หลังจากติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทกันแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือวิธีการดูแลรักษาในส่วนของมอเตอร์ประตูรีโมท และล้อของประตูรั้ว เพราะการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนั้นเป็นเรื่องแรก ๆ ที่เจ้าของบ้านควรรู้ไว้เลย เพราะว่าถ้าเกิดติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมทแล้วดูแลรักษาไม่ดี ต่อให้คุณจะใช้มอเตอร์ระบบที่ดีที่สุดแค่ไหน ยี่ห้ออะไร ก็ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพการทำงานออกมาได้อย่างเต็มที่

การดูแลรักษาล้อของประตูรั้วที่ดีนั้น ทำได้ง่าย ๆ อันดับแรกควรทำความสะอาดรางประตูอยู่เสมอ กวาดเศษขยะ ก้อนหิน หรือดินทรายที่อยู่ตามรางประตู เพื่อให้ล้อประตูรั้วสามารถเลื่อนได้ง่าย ต่อมาฉีดน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ หรือ SONAX ที่ลูกปืนล้อของประตูรั้วอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ประตูฝืด เพราะถ้าหากเกิดอาการประตูฝืด จะส่งผลให้มอเตอร์ประตูรีโมททำงานหนักขึ้น และส่งผลให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ที่สำคัญห้ามใช้จารบีเด็ดขาด! เพราะว่าจะส่งผลให้เป็นเจลเหนียวและจะกลายเป็นตัวเก็บฝุ่น ดิน เศษหิน ชั้นดี เรียกได้ว่าจะส่งผลให้ลูกล้อทำงานหนักขึ้นไปอีก ทีนี้ไม่ใช่แค่มอเตอร์ที่ต้องทำงานหนัก ล้อของประตูรั้วเองก็จะเสียหายเช่นกัน