งานรับรางวัลรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (NIA)

 

ได้รับรางวัลรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  (องค์การมหาชน) – National Innovation Agency

  • คูปองนวัตกรรมระยะที่ 2
  • นวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย