ทดสอบมาตรฐาน ความแข็งแรง

ทดสอบมาตรฐาน ความแข็งแรง

รอกยกโคมไฟ HomeXpert ผ่านการทดสอบความแข็งแรง การรับนำ้หนัก รับแรงดึง เพื่อความมั่นใจว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบรอกยกโคมไฟ (Chandelier Lifter) จะสามารถรับน้ำหนักโคมไฟ ได้อย่างปลอดภัยสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน ก่อนที่จะผลิตเป็นสินค้าสำเร็จเพื่อจำหน่าย ชิ้นส่วนสำคัญต่าง ๆ จะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานรับรองความแข็งแรงจาก สถาบันทดสอบมาตรฐานของรัฐ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ – mtec และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย – วว. TISTR) รวมถึงการทดสอบการกันฝุ่นกันน้ำ IP Test (สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – สฟอ. EEI)และการทดสอบมาตรฐาน IEC Standard (เพื่อส่งออกยุโรปและอเมริกา) จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

การทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ HomeXpert - คลิปสั้น 1 นาที

เครื่องมือทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ

ทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์

ทดสอบใช้พลังงานไฟฟ้า

ทดสอบมาตรฐาน IEC

ทดสอบการกันฝุ่น กันน้ำ (IP)

ทดสอบการทำงานที่ -5 C

ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดของสลิง

ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดของสลิง

ทดสอบการรับน้ำหนักสูงสุดของสลิง

Tensile Strength Test

ทดสอบความแข็งแรง-ตัวถังมอเตอร์รอก

ทดสอบความแข็งแรง-ตัวถังมอเตอร์รอก

ทดสอบความแข็งแรง-แป้นรับน้ำหนักโคมไฟ

ทดสอบความแข็งแรง-จุดมัดสลิง

ทดสอบความแข็งแรง-รอกเคลื่อนที่

ทดสอบความแข็งแรง-รอกเคลื่อนที่

แสดงผลการทดสอบต่าง ๆ

เอกสารรับรองผลการทดสอบต่าง ๆ

* ลูกค้าสามารถขอเอกสารผลการทดสอบต่าง ๆ จากที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ