ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ผลงานการ “ติดตั้งมอเตอร์ประตู” HomeXpert

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท HomeXpert

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญสำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นประตูเลื่อนแบบ บานตรง บานซ้อน บานโค้ง และบานสลับ มีทีมงานมืออาชีพ พิถีพิถัน และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสำหรับมอเตอร์ประตูรีโมทโดยเฉพาะ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าทั่วประเทศ

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

กรีดพื้นปูนเพื่อฝังท่อร้อยสายไฟ

วางท่อ PVC ร้อยสาย VCT ฝังในพื้นปูน

ติดตั้งประตูรีโมท

ใช้สายไฟ VCT ร้อยในท่อ PVC

ติดตั้งประตูรีโมท

งานเชื่อมสำหรับประตูเหล็ก

เชื่อมอาร์กอน สำหรับประตูสแตนเลส

ติดตั้งประตูรีโมท

เก็บสีเฟืองสะพาน

เฟืองสะพานแข็งแรง ได้ระดับ

ผลงานการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

บุชสเตนเลสสำหรับประตูสเตนเลส

การเชื่อมเฟืองขับ สำหรับประตูบานซ้อน

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

เดินท่อร้อยสายไฟซ่อนในเสา

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

มอเตอร์วางบนฐานปูน

ตั้งค่าระบบ และจูนลูกรีโมท

ตั้งค่า IoT และเชื่อมต่อ WiFi

ทดสอบการใช้งานก่อนส่งมอบ

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ผลงานการติดตั้งประตูรีโมท

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

รีวิวลูกค้าผู้ใช้จริง

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

รีวิวลูกค้าผู้ใช้จริง

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

รีวิวลูกค้าใช้งานจริง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท