ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ผลงานการ “ติดตั้งมอเตอร์ประตู” HomeXpert

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท HomeXpert

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี เราจึงมีความเชี่ยวชาญสำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นประตูเลื่อนแบบ บานตรง บานซ้อน บานโค้ง และบานสลับ มีทีมงานมืออาชีพ พิถีพิถัน และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสำหรับมอเตอร์ประตูรีโมทโดยเฉพาะ เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าทั่วประเทศ

การเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง

ติดตั้งประตูรีโมท

วางท่อ PVC ร้อยสาย VCT ฝังในพื้นปูน

ติดตั้งประตูรีโมท

ใช้สายไฟ VCT ร้อยในท่อ PVC

ติดตั้งประตูรีโมท

เชื่อมอาร์กอน สำหรับประตูสแตนเลส

ติดตั้งประตูรีโมท

เดินท่อร้อยสายไฟซ่อนในเสา

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

เก็บสีเฟืองสะพาน

ผลงานการติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

เชื่อมบุชแข็งแรง

การเชื่อมเฟืองขับ สำหรับประตูบานซ้อน

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

การตั้งฐานมอเตอร์

การติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ผลงานติดตั้งมอเตอร์ประตูรีโมท

ส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ผลงานการติดตั้งประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท

ผลงานการติดตั้ง

ประตูรีโมท