HomeXpert ทำชีวิต.. ให้ง่าย

เกี่ยวกับ Homexpert

HomeXpert Asia Co.,Ltd. เป็นผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะสัญชาติไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ตรงในระบบบ้านอัจฉริยะแบรนด์ชั้นนาจากต่างประเทศ
จากผู้นำเข้าและออกแบบระบบ Smarthome ผันตัวมาเป็นผู้ผลิตเองภายใต้แบรนด์ HomeXpert โดยสินค้าทุกตัวที่ผลิตต้องเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ สินค้าบางตัวนั้นเป็นผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตร จะประกอบไปด้วยสินค้าหลักๆ อาทิ รีโมทอัจฉริยะ…ตัวเดียวคุมทั้งบ้าน ตั้งแต่ประตูรั้วบ้านจนถึงห้องนอน/สวิทซ์ตั้งเวลาแบบติดผนัง/ รอกไฟฟ้ายกโคมไฟแชนเดอเลียร์ และรอกไฟฟ้ายกโคมไฟ Hibay(ในโรงงานอุตสาหกรรม/คลังสินค้า/ห้างสรรพสินค้า/โชว์รูม/ศูนย์แสดงสินค้า) เป็นต้น

สินค้าของ HomeXpert ทุกตัวจะต้อง“คิดนอกกรอบ”โดยยึดหลักของคาว่า“ง่าย”คือ ต้องใช้งานง่าย ติดตั้งง่ายและมีอะไหล่ พร้อมบริการหลังการขาย ตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทุกรุ่น ทุกรายการ“ใครจะเข้าใจคนไทย..เท่าคนไทยล่ะ?”

คุณรู้มั๊ย? ว่ารอกไฟฟ้ายกโคมไฟแชนเดอเลียร์ (Chandelier Lifter) เป็นสินค้าคุณภาพสูงที่ในโลกนี้ที่มีผู้ผลิตเพียง 5-6 รายเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย(HomeXpert)ซึ่ง เราคือหนึ่งในนั้น ไม่ว่าจะมองในมิติของเทคโนโลยี/คุณภาพ/การบริการ และราคา เราสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตจากทั่วโลกได้อย่างมั่นใจ และเราเชื่อว่า HomeXpert จะเป็น“สินค้าที่ทำให้….คนไทยทุกคนภูมิใจ”

Research and Development

ใช้โปรแกรม CAD ช่วยในการออกแบบ

สินค้าระหว่าง QC

สายการผลิต

คุมงานด้านวิศวกรรม

HomeXpert มีทีมงานวิจัยและพัฒนาที่มีความชำนาญและประสบการณ์ตรงในการออกแบบอุปกรณ์ไฮเทคและอิเล็คทรอนิคส์ เราคัดสรร Parts&Components คุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนาทั่วโลก(World Class Suppliers) ที่ได้มาตรฐาน เช่น USA,Italy และ Japan เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้านาเข้าจากต่างประเทศ ในราคาที่เหมาะสม

Certified Awards

  • HomeXpert  ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการบื่นขอจด  ” อนุสิทธิบัตร ” และ ” สิทธิบัตร ” สิ่งประดิษฐ์ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ดังนี

–  ยื่นจด     ” อนุสิทธิบัตร ”  สิ่งประดิษฐ์  ” รอกยกโคมไฟระย้า ”
เลขที่คำขอ  1403000257   วันที่ 21 มีนาคม  2557
–  ยื่นจด     ” อนุสิทธิบัตร ”  สิ่งประดิษฐ์  ” รอกยกโคมไฟระย้า ”
เลขที่คำขอ  1403000258   วันที่ 21 มีนาคม  2557
–  ยื่นจด     ” สิทธิบัตร ” แบบ PCT  ภายใต้ชื่อนวัตกรรม
“ELECTRICAL  DEVICE   REGULATING SYSTEM”
เลขที่คำขอ  PCT/TH2015/000085 เมื่อวันที่  9 กันยายน  2558

  • HomeXpert ได้ผ่านการทดสอบและการรับรองจาก”ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ(mtec)”และ”สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR)”
  • ในปี พ.ศ.2553 HomeXpert ได้รับรางวัล นวัตกรรม TELECOM INNOVATION AWARD 2010 สถาบันวิจัยและพัฒนาโทรคมนาคม(TRIDI)ภายใต้สังกัด กสทช. (กทช.เดิม)
  • ในปี พ.ศ.2557 HomeXpert ได้รับรางวัล”บุคคลดีเด่นภาคธุรกิจแห่งปี2014″ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(มสวท.)ในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์
Share: