รอกยกโคมไฟแชนเดอเลียร์ C H A N D E L I E R   L I F T E R

รอกยกโคมไฟ เปลี่ยนหลอดไฟ ทำความสะอาด กลายเป็น…“เรื่องที่ง่าย ๆ” นวัตกรรมสินค้าอนุสิทธิบัตรด้วยชุดควบคุมสมองกล สะดวกควบคุมด้วยรีโมทไร้สาย สามารถใช้งานได้ตามต้องการ ทรงพลัง นุ่มนวล และปลอดภัย

Model-Lift

Chandelier Lifter : 8 models (ขึ้นกับน้ำหนักของโคมไฟที่ต้องการยก)

Model-Chandelier(1)SpecProfessional

rokcc

เชิญรับชม Video HomeXpert Chandelier Lift

Video HomeXpert Chandelier Lift

Video HomeXpert Chandelier Lift Slowdown